e-Kartoteka

Istnieje możliwość dostępu do historii Państwa konta na stronie:

www.e-kartoteka.pl


Aby zalogować się do e-kartoteki trzeba znać indywidualny login i hasło, które właściciel lokalu może uzyskać przychodząc z dokumentem tożsamości do biura Wspólnoty.