e-Kartoteka

Istnieje możliwość dostępu do historii Państwa konta na stronie:

www.e-kartoteka.pl

Aby zalogować się do e-kartoteki trzeba znać indywidualny login i hasło, które właściciel lokalu może uzyskać przychodząc z dokumentem tożsamości do biura Wspólnoty.

Przetłumacz »