Maszynowe mycie garażu

Maszynowe mycie garażu

photo of person reading

informujemy, że od 01.03.2021 r. do 05.03.2021 r. będzie wykonywane maszynowe mycie garażu. Prosimy o udostępnienie miejsc postojowych od godz. 9.00

01 marca – miejsca    1 – 60,   98 – 124, 
02 marca – miejsca    61 – 97,  140 – 193,
03 marca – miejsca   139 , 194 – 266,
04 marca – miejsca    267– 284,  285 – 326,
05 marca – miejsca    327 – 375, 125 – 138.

W związku z powyższym prosimy o wyprowadzenie pojazdów oraz uprzątnięcie kartonów, opakowań plastikowych, butelek po płynach oraz innych przedmiotów, które utrudniają dostęp do miejsc postojowych oraz zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Wzywamy do posprzątania miejsc postojowych oraz usunięcia rzeczy i przedmiotów łatwopalnych.

Segregacja odpadów
Przypominamy o obowiązku segregacji wszystkich odpadów zgodnie z oznaczeniami na pojemnikach.
Nie wrzucamy do pojemnika kartonów w całości. Kartony składamy.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej SKOROSZE IX

Tags:

Przetłumacz »