Nowe opłaty za śmieci od 01 grudnia 2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa SKOROSZE IX

Nowe opłaty za śmieci od 01 grudnia 2020 r.

photo of person reading

Szanowni Państwo,

warszawscy radni podjęli decyzję o nowych stawkach opłat za śmieci.

Od grudnia 2020 r. mieszkańcy będą płacić według ilości zużytej wody, czyli 12,73 zł za każdy m³ wykorzystanej kranówki.

Metoda jest najbardziej sprawiedliwa z wszystkich dopuszczalnych – najlepiej odzwierciedla liczbę osób zamieszkujących lokal.

Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy).

Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5 m³, opłata wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe).

Zakładając zużycie 4 m³ kranówki w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.

Aby chronić rodziny wieloosobowe, miasto będzie wspierać warszawiaków posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej SKOROSZE IX

Tags: