Odśnieżanie balkonów

Obowiązek odśnieżania balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego spoczywa na właścicielu lokalu mieszkalnego. Właściciel budynku – wspólnota mieszkaniowa, odpowiada za należyte utrzymanie jedynie części wspólnych budynku. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy swoim wyrokiem z 3 października 2002 roku (sygn. akt III RN 153/01), w którym stwierdził, że „Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego”.

Przetłumacz »