Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych w związku z faktem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), które przedstawiamy poniżej:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa SKOROSZE IX z siedzibą w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 48 lok. 267, NIP: 5222930038, REGON: 141997834,

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: zarzad@skorosze9.org, lub korespondencyjnie na adres administratora, Wspólnota Mieszkaniowa Skorosze IX ul. Ryżowa 48 lok. 267, 02-495 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Bezpośredni kontakt do administratora: tel. +48 660 214 114, tel./fax +48 (22) 303 18 60,     e-mail: zarzad@skorosze9.org

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Powierzone Wspólnocie dane osobowe przetwarzane są w celach zawarcia i wykonania umów, przekazywania informacji technicznych, handlowych, marketingowych, w tematach finansowo-księgowych, reklamacyjnych, serwisowych. Zebrane dane osobowe nie są danymi wrażliwymi.

Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?
Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowić może jednak warunek niezbędny realizacji przez Wspólnotę umów lub zaciągniętych zobowiązań (okoliczności te wskazywane są w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Komu przekazujemy Państwa dane?
Dostęp do powierzonych Wspólnocie danych osobowych będzie przysługiwał Zarządowi Wspólnoty, upoważnionym przez Zarząd pracownikom i współpracownikom. W związku z celami przetwarzania danych odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Przysługujące Państwu uprawnienia
Powierzone Wspólnocie dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz skierowania przez osobę, która tą zgodę wyraziła, żądania do Wspólnoty dotyczącego usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Wspólnoty.
Wspólnota informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Wspólnotę danych osobowych, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu zmian, sprostowań, bądź innych czynności dotyczących danych osobowych prosimy o przesyłanie wniosku na adres: zarzad@skorosze9.org, lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „RODO”
Każda z osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt do administratora
Bezpośredni kontakt do administratora: tel. +48 660 214 114, tel./fax +48 (22) 303 18 60,  e-mail: zarzad@skorosze9.org
Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych będą do Państwa wglądu w każdym momencie, na stronie www.skorosze9.org

Przetłumacz »