Przegląd wentylacji – Dodatkowy termin

Przegląd wentylacji – Dodatkowy termin

photo of person reading

Szanowni Państwo,

w związku z nieudostępnieniem mieszkań w celu wykonania przeglądu wentylacji, Zarząd mimo trwającej epidemii podjął decyzję o dodatkowym terminie przeglądu.

W dniu 09 grudnia 2020 roku (środa) w godzinach 19:00-20:00, firma MOWEX-WENT przeprowadzi obowiązkowy okresowy przegląd wentylacji w lokalach – klatka A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Podczas kontroli zachowane zostaną szczególne środki ostrożności.

Osoby udostępniające lokal powinny:

  1. przewietrzyć dokładnie lokal,
  2. założyć maseczkę,
  3. zdezynfekować powierzchnie, których może dotykać kominiarz,
  4. odizolować dzieci i osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania od osób przeprowadzających kontrole,
  5. wyposażyć się we własny długopis, którym pokwitują Państwo wykonanie przeglądu w lokalu i ewentualne uwagi.

Przegląd nie będzie wykonany u osób na kwarantannie.

W przypadku nieudostępnienia lokalu, właściciel będzie zmuszony wykonać przegląd na własny koszt.

(wyjątek: osoby przebywające na kwarantannie).

W sprawach przeglądu prosimy o kontakt z Administracją lub Panem Janem Ochnio tel. 502 133 602

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej SKOROSZE IX

Tags:

Przetłumacz »