Przeglądy

Przeglądy

photo of person reading

Zarząd/Administracja nie zleciła wykonania w lokalach przeglądu szczelności okien.
O wszystkich przeglądach Zarząd/Administracja zamieszcza informacje na stronie Wspólnoty, na tabliczkach informacyjnych przy windach oraz drogą elektroniczną.
Tak więc prosimy o zachowanie środków ostrożności.

Zarząd/Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej SKOROSZE IX

Tags:

Przetłumacz »