Przejęcie budynku przez zarząd

Wspólnota Mieszkaniowa SKOROSZE IX

Przejęcie budynku przez zarząd

photo of person reading

Pierwsze Akty Notarialne z mieszkańcami podpisywane będą od 14 września 2009 r.
Wszelkich informacji dotyczących podpisywania Aktów Notarialnych udziela Deweloper.

Tags: