Ustawy

Wspólnota Mieszkaniowa SKOROSZE IX

Ustawa o własności lokali


Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.