Warto wiedzieć

Lokale handlowo-usł‚ugowe na naszym osiedlu:

P.I.B. EBEJOT Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Ryżowa 48 lok. 269, 02-495 Warszawa
tel/fax: 22 886 74 50 – 54
biuro@ebejot.com.pl; www.ebejot.pl
Godziny otwarcia:
pon – pt od 7.30 do 18.00, sb od 10.00 do 15.00

Restauracja & Pizzeria PORTOFINOwww.portofino.waw.pl

Sklep Zdrowe Smaki – www.ma…ka.com.pl
Sklep “Cud Bobas”

Studio urody JAGODA – www.studiojagoda.eu
Restauracja PRZYSTANEK SUSHI URSUSwww.przystaneksushi.pl tel. +48 784 48 08 48


Zdrowie:
Pogotowie ratunkowe 999

Apteka 24h, ul. Sosnkowskiego 11, tel. 22 883 53 85

Lecznica Ursus Filia Nr 1 NZOZ
ul. Tomcia Palucha 37/ lok. U 5, 02-495 Warszawa
tel. 22 4785202, 4785203
(Gabinet medycyny szkolnej; Gabinet zabiegowy; Poradnia lekarza rodzinnego; Poradnia medycyny sportowej; Poradnia pielę™gniarki i położnej Ś›rodowiskowej; Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (doroś›li i dzieci); Pracownia USG; Punkt pobrań„; Punkt szczepień„)
www.lecznica-ursus.waw.pl

“Hipokrates” przy Pracowniczej Spół‚ce “Ursus” S.A. NZOZ
ul. Traktorzystów 10, tel. 22 478 39 19

Amodent NZOZ
ul. Dzieci Warszawy 29, tel. 22 303 69 69
www.amodent.pl

“Zdrowie Plus” NZOZ
ul. Wojciechowskiego 58, tel. 22 867 88 61

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
ul. Sosnkowskiego 18, tel. 22 662 60 36 do 38
www.szpzlo-ochota.pl/placowki/sosnkowskiego-18


Bezpieczeń„stwo:

Nagł‚e zdarzenia: 997 (policja)

Samochód z wyją…cym alarmem itp.: 986 (straż miejska)

Zgł‚aszanie zdarzeń„ – najbliższy komisariat: ul. Sosnkowskiego 16, tel. 22 603 69 65

Komendant: Komisarz Mariusz Wójcik

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ursusie St. sierż. Ireneusz Szymań„ski tel. 600 997 695

III Oddział‚ Terenowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy (Ochota Wł‚ochy, Ursus)
Warszawa, ul. Przemyska 18, tel. 22 823 73 88

 

Ochrona wewnę™trzna wspólnoty

Pożar

Nagł‚e wypadki: 998

Inne zdarzenia

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Pogotowie Energetyczne: 991

Pogotowie Gazowe:  992

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne: 994

Pogotowie drogowe: 1-96-33


Pozostał‚e:

Przewodnik po “Regulaminie utrzymania czystoś›ci i porzą…dku na terenie m.st. Warszawy” POBIERZ PLIK

Urzą…d m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976r. nr 1, 02-495 Warszawa
urzad@ursus.warszawa.pl;  www.ursus.warszawa.pl
tel: 22 478 6000, fax: 22 478 6011
Godziny pracy:
pon: WOM 8:00-18:00, BIURA 8:00-16:00
wt-pt: 8:00-16:00
Urzą…d Stanu Cywilnego tel. 22 478 60 08

Urzą…d Skarbowy Warszawa-Bemowo
WWW: www.is.waw.pl/USWBemowo/
BIP: www.is.waw.pl/BIP/USWBemowo/
e-mail: us1431@mz.mofnet.gov.pl
ul. Białobrzeska 53a, 02-325 Warszawa
tel.: 22 570 88 03; fax.: 22 570 88 60

Rzymskokatolicka Parafia Świę™tej Rodziny we Wł‚ochach / Ursusie
ul. Zapustna 43, 02-495 Warszawa
tel: 22 662 23 23, www.swrodzina.waw.pl

Podsystem dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
ekw.ms.gov.pl

Urzą…d Pocztowy Warszawa 142
ul. F. Sł‚awoja-Skł‚adkowskiego 4
02-497 Warszawa
tel. +48 22 824 00 46
poniedział‚ek-pią…tek 8:00-20:00


Dla dzieci:

Biblioteki

Biblioteka dla Dzieci i Mł‚odzieży nr 64
ul. Plutonu Torpedy 47, tel. 22 662 70 01

Biblioteka dla Dzieci “Sł‚oneczny Brzeg”
ul. Keniga 14, tel. 22 667 09 56
www.portal.bpursus.waw.pl

Domy Kultury

Dom Kultury “Kolorowa”
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95
www.kolorowa.arsus.pl

Dom Kultury “Miś›”
ul. Zagłoby 17, tel. 22 667 92 18
www.mis.arsus.pl

Oś›rodek Kultury “Arsus”
ul. Traktorzystów 14, tel. 22 478 34 54
www.arsus.pl

Place zabaw

Ursus-Niedźwiadek (naprzeciwko koś›cioł‚a)

Żł‚obki

Nr 26, 27, 29 www.zlobki.waw.pl

Przedszkola

www.przedszkola.edu.pl/baza_mazow/mazowieckie.htm


Sport:

Pł‚ywalnie

Pł‚ywalnia “Skalar”
ul. Sosnkowskiego 3, tel. 22 497 85 67
www.osirursus.pl

Pł‚ywalnia “Albatros”
ul. Orlat Lwowskich 1, tel. 22 817 51 94
www.osirursus.pl

Przetłumacz »