Zarząd i administracja

Czł‚onkowie Zarzą…du Wspólnoty

Alicja ZielińskaSylwia Pisarek


Zadania Zarządu WM SKOROSZE IX

Kontakt:
Biuro Zarzą…du Wspólnoty Mieszkaniowej SKOROSZE IX
ul. Ryżowa 48 lok. 267
02-495 Warszawa

telefon:+48 660 214 114
+48 22 303 18 60 (czynny w godz. dyżurów)
e-mail:zarzad@skorosze9.org
formularz:Formularz kontaktowy

Dyżury w Biurze Wspólnoty

wtorek 09:00-11:00dyżur administracyjny / dyżur Zarzą…du
czwartek 13:00-16:00dyżur księgowy 
czwartek
17:00-19:00dyżur administracyjny / dyżur Zarzą…du

Administracja

telefon:+48 660 214 114
 e-mail:zarzad@skorosze9.org

Zakres czynności administratora

Terminy osobistych spotkań„ z zarzą…dem ustalane są… telefonicznie lub drogą… elektroniczną…:
Formularz kontaktowy

Przetłumacz »